Amada Grupp aug un pilnveidojas.

Mums ir jaunumi, esam izveidojuši testa ceptuvi –
Klientu mācību centru, kurā tiek testēti jaunie produkti,

lai mēs būtu pārliecināti, ka
klientiem piedāvātie produkti atbilst visām kvalitātes prasībām,

tiek izstrādātas jaunas receptes un realizētas idejas.

Tuvākajā laikā tiks organizēti semināri ar mūsu
sadarbības partneriem no Itālijas un Polijas, u.c.,

kā arī katru dienu testa ceptuvē
saimnieko un izstrādā jaunas receptes mūsu tehnologs

– Natalja Aleksejeva